Revidert Arbeidsgiver

revidert_arbeidsgiver_logo

Jobconnect er medlem av NHO Service og vi er godkjent som Revidert Arbeidsgiver. Dette innebærer at vi er underlagt ekstern revisjon som bekrefter at vi dokumenterer og etterlever sentrale prinsipper i Arbeidsmiljøloven og opptrer som serils og profesjonell arbeidsgiver ovenfor våre kandidater og kunder.

Slik fungerer RA

Revidert Arbeidsgiver gjelder for bedrifter som leier ut personell med hjemmel i Arbeidsmiljøloven §14-12. For å kunne bli Revidert Arbeidsgiver må bemanningsbedriften være medlem i NHO Service og Handel, være registrert hos Arbeidstilsynet og være organisert som et norsk aksjeselskap. 

Ekstern revisor gjør jevnlige revisjoner av bemanningsbedriftens forpliktelser som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven. Virksomhetens rutiner blir gjennomgått og det foretas stikkprøver på utvalgte områder som er uavhengige av den revidertes preferanser. De avvik som måtte finnes vil måtte bli rettet opp innen en frist for at bedriften skal kunne beholde sin status som Revidert Arbeidsgiver. Revisjonen utføres av et selskap eller en fagperson som er pålagt profesjonsansvar om taushetsplikt og har tilstrekkelig kompetanse til å utføre kontrollen. Revisor må være klarert av NHO Service og Handel. 

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) på nettsiden vår for å kunne gi deg den mest relevante og beste opplevelsen. Cookies brukes for å forbedre din opplevelse.