Tips til CV

Hvordan skrive en god CV.

person on laptop

En CV bør være en kortfattet beskrivelse eller oppsummering av hva du har gjort så langt i din karriere. Det vil si utdannelse, arbeidserfaring og annet som er av interesse for en potensiell arbeidsgiver.

Personalia

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • E-post
 • Fødselsdato

Utdanning og arbeidserfaring

Start med det som er mest aktuelt for deg og det siste du gjorde. Er det lenge siden du studerte og har jobbet de siste årene? Da er det naturlig at erfaring kommer først. 

Husk at du kun skal ta med relevant informasjon. En CV skal være kort og konsis.

Viktig å ha med under erfaring

 • Navn på bedrift
 • Når du jobbet (dato og år)
 • Stillingstittel og relevante arbeidsoppgaver

Viktig å ha med under utdannelse

 • Hvilken skole du gikk på
 • Når du studere (dato og år)
 • Hvilken grad du har oppnådd
 • Belys de fagene som er relevante

Nøkkelkompetanse

Nøkkelkompetansen din er de erfaringene, den kunnskapen og de ferdighetene du har som vil veie tungt hos en arbeidsgiver. Dette kan være lurt å ta med for å fremme dine konkurransefortrinn. Nøkkelkompetansen din bør du prøve å spesifiseres opp mot kravspesifikasjonen. Dette for å vise til hvordan du kan bidra som ressurs og hvorfor arbeidsgiver skal velge akkurat deg.

Språk og annen kunnskap

Husk å fremme hvilke språk du mestrer, og hvilke nivå du er i både skriftlig og muntlig.

Kurs og tillitsverv

Ta med kurs som er relevant for stillingen. Tillitsverv viser at du tar ansvar og er som regel et pluss. 

Referanser

Skriv at du vil oversende referanser når dette blir aktuelt. Det er veldig viktig med referanser, men dersom det ikke kreves skal du heller ikke skrive dem. Husk å informere referenter hvis det kan bli aktuelt at de blir oppringt.

Bilde

For at arbeidsgiver skal få et ansikt og huske deg, anbefaler vi å legge ved et passende bilde.

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) på nettsiden vår for å kunne gi deg den mest relevante og beste opplevelsen. Cookies brukes for å forbedre din opplevelse.